Dzień Edukacji Narodowej 2017

Dzień Edukacji Narodowej 2017

W tym rok szkolnym Dzień Edukacji Narodowej połączony został z Dniem Papieskim oraz Pasowaniem Pierwszoklasistów. Uroczystość rozpoczęli uczniowie składający życzenia wszystkim pracownikom szkoły, Dzieci deklamowały wiersze, które przeplatane były pięknymi piosenkami nawiązującymi do pięknej i ciężkiej pracy nauczycieli. Po słowie pani Dyrektor, przewodniczącego Rady Rodziców p. M. Grocholskiego oraz p. radnej - L. Siedzielnik, młodzi artyści przypomnieli postać największego autorytetu moralnego XX w. - św. Jana Pawla II. Na zakończenie przyszła pora na najmłodszych. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, przeszli przez bramy symbolizujące trud codziennego szkolnego życia oraz wypili (z uśmiechniętą miną) sok z cytryny. Pani Dyrektor pasowała każdego z chłopców na uczniów PSP w Dargobądzu. Gratulujemy!