POSIEDZENIE SU

2011-01-24 20:48

15 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli SU z Opiekunem. Poruszono sprawy dotyczące harmonogramu na biezacy rok szkolny. Zołonków do aktywnego działania na rzecz naszej szkoły. Przypomniano prawa i obowiązki ucznia, zapoznano ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym.