Drogi Rodzicu!

 

Pracownicy i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Dargobądzu zapraszają wszystkie pięcio i sześciolatki zamieszkałe w obwodzie szkoły do podjęcia edukacji właśnie u nas. 
Zgłoszenia przyjmujemy na adres:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin, telefonicznie lub faxem: 91-32-60-222

 

Podczas edukacji Twojego dziecka w naszej szkole zapewniamy:

- wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
- nowatorskie formy i metody pracy, 
- opiekę świetlicową, 
- możliwość rozwijania zainteresowań naukowych i artystycznych, 
- naukę języka niemieckiego, 
- zajęcia logopedyczne, 
- pomoc pedagogiczną, 
- prężnie działającą świetlicę środowiskową,  
- przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, 
- a przede wszystkim kształcenie i wychowanie zgodne z potrzebami czasu i standardami jakości pracy szkoły podstawowej na miarę XXI wieku.