Szkoła uczestniczy w pilotażu programowania

2017-08-30 20:47

Sprawozdanie z wprowadzenia innowacji
„Misja Scratch” w PSP Dargobądz

Nauka programowania na podstawie programu autorskiego pt.: „Misja Scratch” odbywała się w roku szkolnym 2016/17 na regularnych lekcjach zajęć komputerowych w klasie IV w ramach realizacji podstawy programowej.
W zajęciach uczestniczyło w I sem. 8, a w II sem. - 7 uczniów.

Nowatorstwo innowacji polega między innymi na wprowadzeniu do programu zajęć komputerowych języka programowania Scratch 2.0. jako edytora tekstu, grafiki, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz sterowania obiektem po ekranie.

Na zajęciach komputerowych udało nam się m.in. zaprogramować gierkę pt.: „Kot goni myszkę”, „Zgadnij, jaka to liczba”, „Odbijanie piłeczki”, a także animacje: „Rybka rysuje kwadrat”, „Akwarium”, „W lesie”, projekt wielkanocny, rozetka itd.

Korzyści z wprowadzenia innowacji:

* Wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami.

* Wzrost samooceny i kreatywności ucznia.

* Umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.

* Umiejętność współpracy w grupie.

* Dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami.

* Zwiększenie zainteresowania programowaniem i twórczym korzystaniem
     z urządzeń cyfrowych.

W szkole dwukrotnie przeprowadzone zostały całodniowe zajęcia
z robotyki dla klas 0-VI. Uczniowie mogli samodzielnie programować różne urządzenia: drony, ozoboty, klocki.

Nauczyciel prowadzący zajęcia uczestniczył kilku w warsztatach programowania organizowanych w ramach „CodeMix – od zabawy i myślenia algorytmicznego do programowania aplikacji” oraz w Konferencjach – wojewódzkie warsztaty programowania dla dyrektorów i nauczycieli klas I-VI SP i gimnazjum”.

Iwona Wojda