Skład SU w roku szkolnym 2013/14

2014-02-06 22:52

Skład SU w roku szkolnym 2013/14:

Alicja Kowalska - Przewodnicząca SU

Gabriela Turek - Zastępca Przewodniczącego SU

Gabriela Michałowska - Skarbnik